Singrad nadzor gradnje zunanje ureditve

Leto izvedbe: 2012

Opis:

Nadzor in koordiniranje gradbenih del pri prenovi zunanje ureditve. Površina urejanja zunanje ureditve je 7.900 m2. Stare asfaltne površine so se v celoti porušile. Na novo se je izvedla meteorna kanalizacija, hidrantno omrežje, kabelska kanalizacija in razsvetljava. Cesta in parkirišča so preurejena in na novo asfaltirana. Ob objektu so se uredile betonske pešpoti in zelene površine.

Posebnosti:

Dela so se izvajala v času poletnega kolektivnega dopusta. Rok izvedbe je bil 14 dni. Pred pričetkom del smo uskladili vse podrobnosti projektov in omogočili nemoten potek del. Z dobro pripravo in terminsko uskladitvijo del so dela bila izvedena v predvidenem roku.

Tags:

Comments are closed