SINGRAD D.O.O., nadzori, inženiring in vodenje projektov v gradbeništvu gradbeni nadzor gradnje

Leto izvedbe: 2011

Opis:
Pri zaključnih delih trgovine Babadu v Kristalni palači v Ljubljani smo izvajali vodenje in koordinacijo del, ter nadzirali kvaliteto in skladnost izvedbe.

Posebnosti:
Trgovino smo od projektiranja do zaključka del izvedli v enem mescu. S pravilno koordinacijo in vodenjem del rok dokončanja ni bil nikoli ogrožen.

Tags:

Comments are closed