Vodenje gradnje objektov s pooblaščenim inženirjem IZS:

•    vodenje gradnje objekta od uvedbe v delo do pridobitve uporabnega dovoljenja
     in primopredaje objekta investitorju,
•    koordiniranje obrtniških del,
•    vodenje obračunov,
•    usklajevanje detajlov in projektov s projektanti.