Leto izvedbe: v izvedbi

Opis:
Nadzor gradnje stanovanjske hiše v Šenčurju. Poleg nadzora gradnje pripravljamo razpise za ponudbe, analizo ponudb, pogajanja z izvajalci in sklenitev izvajalskih pogodb.

Posebnosti:
Po terminskem planu bo potrebno gradnjo v celoti zaključiti v 1 letu. Pri izvedbi je potrebno dobro nadzirati izvajanje del, koordinirati izvajalce in usklajevati posamezna dela. Planirani rok za končanje vseh del je avgust 2011. Objekt je končan v predvidenem roku.

Tags:

Comments are closed