konačana dela na strehi

Leto izvedbe: 2011 – 2012

Opis:
Obnova streh na večstanovanjskih objektih v Mengšu. Zamenjala se bo kritina in vsi kleparski izdelki. Na poševnem delu se dodatno izvaja toplotna izolacija. Izveden bo tudi prezračevalni sloj in sekundarna kritina, ki ju do sedaj ni bilo. Za razpis za izbiro izvajalca smo pripravili popis del s predizmerami. Zaradi slabega stanje zunanjega dela dimnikov bo potrebna obnova.

Tags:

Comments are closed