detajl odkapa

Leto izvedbe: 2011
Opis:
Nadzor obnove fasade. Nosilna konstrukcija objekta je jeklena. Obstoječa fasada je bila delno iz trapeznih panelov s 5 cm toplotne izolacije, del pa iz armiranih peno betonskih plošč. Nova prezračevana fasada je dodatno toplotno izolirana na delu s pločevino 14 cm, na delu s peno betonskimi ploščami pa 5+14 cm izolacije. Fasadna obloga je profilirana prašno barvana pločevina, senčenje oken pa je izvedeno s perforirano profilirano prašno barvano pločevino. Zamenjana so bila vsa okna objekta.
Posebnosti:
Uporabnike smo skušali čim manj ovirati, zato so se dela izvajala po etapah. V času treh mesecev je bilo obnovljene 3.700 m2 fasade, nameščeno 900 m2 oblog senčenja, zamenjano 250 oken in zmontirano 980 m1 polic.

Tags:

Comments are closed