Leto izvedbe: v izvedbi Opis: Nadzor gradnje stanovanjske hiše v Šenčurju. Poleg nadzora gradnje pripravljamo razpise za […]
SINGRAD D.O.O., nadzori, inženiring in vodenje projektov v gradbeništvu gradbeni nadzor gradnje
Leto izvedbe: 2005-2006 Opis: Novogradnja stanovanjske hiše v Kamniku. Sodelovanje s projektanti pri pripravi projektne dokumentacije in […]
SINGRAD D.O.O., nadzori, inženiring in vodenje projektov v gradbeništvu gradbeni nadzor gradnje
Leto izvedbe: 2010 Opis: Na Domžalski cesti v Duplici pri Kamniku smo izvedli nov priključek z […]